Velkommen til LEARN

Velg hvilket hovedområde du vil lære mer om
Med D:PLOY kan du bygge komplette applikasjoner direkte på produksjonsgulvet ved å følge noen få, enkle trinn, helt uten programmering – alt i løpet av noen timer. D:PLOY automatiserer mange av de manuelle trinnene som er nødvendige i dag for å bygge og kjøre en applikasjon.
Lær prinsippene for hvordan du lager forskjellige applikasjoner, hvordan du installerer, bruker og optimaliserer OnRobots maskin- og programvare, hvordan du konfigurerer forskjellige roboter til å fungere sammen med OnRobot-verktøy.