Chào mừng đến với TÌM HIỂU

Vui lòng chọn lĩnh vực chính quý vị muốn tìm hiểu thêm
D:PLOY cho phép quý vị xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh trực tiếp ở nơi sản xuất chỉ trong vài bước đơn giản mà không cần lập trình – tất cả được hoàn thành chỉ trong vài giờ. D:PLOY tự động hóa nhiều bước thủ công hiện cần để xây dựng và chạy một ứng dụng.
Tìm hiểu các nguyên tắc về cách tạo các ứng dụng khác nhau, cách cài đặt, vận hành và tối ưu hóa phần cứng và phần mềm OnRobot, cách thiết lập các robot khác nhau để hoạt động với các công cụ OnRobot.