Välkommen till LEARN

Välj det huvudområde som du vill lära dig mer om
Med D:PLOY kan du bygga kompletta applikationer direkt på tillverkningsgolvet i några få enkla steg, utan programmering – allt inom några timmar. D:PLOY automatiserar många av de manuella steg som behövs i dag för att bygga och köra en applikation.
Lär dig principerna för hur du skapar olika applikationer, hur du installerar, kör och optimerar OnRobot maskin- och programvara och hur du installerar olika robotar för drift med OnRobot-verktyg.