MG10
Beskrivning

Det är lätt att justera elektromagneten på OnRobot MG10 för att få bästa funktion i krävande tillämpningar, till exempel vid plockning av enstaka metallskivor.

  • MG10 - ett mångsidigt elektromagnetisk gripverktyg för säkra och exakta tillämpningar
  • Ett elektromagnetisk gripverktyg för snabb driftsättning utan den komplexitet och kostnad som extern tryckluft innebär 
  • Den inbyggda intelligensen med lätt anpassbar kraft och detektering av objekt, säkerställer driftsäker hantering av ett brett sortiment av föremål med olika storlek och vikt
  • Snabbt, kompakt och anpassningsbart gripverktyg för alla tillämpningar 
  • Garanterat säker och tillförlitlig drift genom att bibehålla greppet även om strömmen bryts eller vid nödstopp

Den inbyggda närhetssensorn detekterar om ett föremål är plockat eller ej, och verktyg med flera magneter kan användas vid tillämpningar som kräver tillförlitlig hantering av stora eller tunga arbetsstycken. För en säker och samverkande drift bibehålls greppet omarbetsstycket även om strömmen bryts eller vid nödstopp

MG10 getting started
okt 26, 2021 | 25291 vyer | 1 likes
Walkthrough of the content in the MG10 gripper package, with description of individual parts
1. MG10 getting started
2. MG10 mechanical & electrical setup
3. MG10 features

Tillämpningar

Relevanta tillämpningsområden

Robotintegration

Relevanta robotmärken
Välkommen tillbaka
Logga in på Läs mer
Förstagångsanvändare? Registrera dig här för att läsa mer
Registrera